Allergy

Core Basic/MOC Review 2012

Start Date : January 20, 2012
End Date :January 22, 2012
Time : -

Location :
Four Seasons at Las Colinas , Dallas , TX , United States

Listed in Event Categories: Allergy, Family Practice, and General Surgery. Read More

Advanced Course in Allergy & Immunology

Start Date : December 12, 2012
End Date :December 15, 2012
Time : -

Location :
Resort at Squaw Creek , Lake Tahoe , CA , United States

Listed in Event Categories: Allergy and Otolaryngology. Read More

Primary Care: Allergy and Immunology

Start Date : July 13, 2012
End Date :July 20, 2012
Time : -

Location :
Alaskan cruise aboard the Millennium , Departs Vancouver , , Canada

Listed in Event Categories: Allergy, Family Practice, Immunology, and Internal Medicine. Read More

ATS 2013 International Conference

Start Date : May 17, 2013
End Date :May 22, 2013
Time : -

Location :
TBA , Philadelphia , PA , United States

Listed in Event Categories: Allergy, Infectious Disease, Pediatrics, Pulmonary Medicine, and Thoracic Surgery. Read More

ATS 2014 International Conference

Start Date : May 16, 2014
End Date :May 21, 2014
Time : -

Location :
TBA , San Diego , CA , United States

Listed in Event Categories: Allergy, Infectious Disease, Pediatrics, Pulmonary Medicine, and Thoracic Surgery. Read More

ATS 2015 International Conference

Start Date : May 15, 2015
End Date :May 20, 2015
Time : -

Location :
TBA , Denver , CO , United States

Listed in Event Categories: Allergy, Infectious Disease, Pediatrics, Pulmonary Medicine, and Thoracic Surgery. Read More

2012 International Conference

Start Date : May 18, 2012
End Date :May 23, 2012
Time : -

Location :
, San Francisco , CA , United States

Listed in Event Categories: Allergy, Infectious Disease, Pediatrics, Pulmonary Medicine, and Thoracic Surgery. Read More

140th Annual Meeting

Start Date : October 27, 2012
End Date :October 31, 2012
Time : -

Location :
Moscone Convention Center , San Francisco , CA , United States

Listed in Event Categories: Allergy, Cardiology, Endocrinology, Family Practice, Geriatrics, Immunology, Infectious Disease, and Internal Medicine. Read More

70th Annual Meeting of the American Academy of Dermatology

Start Date : March 16, 2012
End Date :March 20, 2012
Time : -

Location :
San Diego Convention Center , San Diego , CA , United States

Listed in Event Categories: Allergy, Dermatology, and Immunology. Read More

Trendet, Nevojat dhe Sfidat
Sesioni I- Infermieria
Sesioni II- Stomatologjia 
Sesioni III- Radiologjia
Sesioni IV- Psikologji

 

Tema të propozuara: Fakulteti i Infermierisë

 • Përcaktuesit e shëndetit dhe përshtatja e profesionit të infermierisë në kushtet / sfidat / nevojat moderne.
 • Bashkëpunimi ndër-profesional dhe ndërsektoral për zhvillimin e kujdesit shëndetësor dhe ngritjen e cilësisë.
 • Përmirësimet dhe ndryshimet në infermieri, të bazuara në hulumtim dhe praktikën e bazuar në fakte.
 • Shoqëria, shëndeti dhe ndikimi i politikës.
 • Edukimi shëndetësor në infermieri (niveli Bacelor dhe Master) dhe pozita e tyre në punë.
 • Roli i infermierisë në kujdesin dhe sigurin e pacientit.
 • Sfidat e meanxhimit me infermiere ne QKUK
 • Pritjet dhe përceptimet e pacientëve për cilësinë e shërbimeve në kujdesin shëndetësor.

 

 

Tema të propozuara: Fakulteti i Stomatologjisë

 • Shëndeti oral
 • Shërimi i patologjive të ndryshme te sistemi dentar.
 • Terapia ortodentike tek grupmoshat e ndryshme.
 • Tumorët në regjionet maxillo-faciale.

 

 

Tema të propozuara: Fakulteti i Radiologjisë

 • Rreziku nga rrezatimi igjatë imazhimit radiologjikë , faktet, frika (fobia).
 • Pozitat e pacientit gjatë imazhimeve radiologjike dhe të Anatomisë imazherike.

 

 

Tema të propozuara: Fakulteti i Psikologjisë

 • Ndikimi i faktorëve biologjikë dhe/ose social në shëndetin mendor
 • Depresioni
 • Stresi dhe shëndeti mendor
 • Çrregullimi i stresit post- traumatik

 

">

Medical Symposyum

Start Date : April 7, 2018
End Date :April 7, 2018
Time : 12:00 pm to 8:00 pm

Location :
Pristina

Listed in Event Categories: Allergy, Cardiology, Critical Care, Dermatology, Endocrinology, Family Practice, Internal Medicine, Psychiatry, and Radiology. Read More

CME Medical Spanish & Cultural Competency Workshop

Start Date : April 6, 2018
End Date :April 9, 2018
Time : 8:00 am to 5:00 pm

Location :
5151 E. Grant Rd, Tucson, AZ 85712

Listed in Event Categories: Allergy, Cardiology, Emergency Medicine, Family Practice, Gastro- enterology, Geriatrics, Gynecology, Immunology, Infectious Disease, Internal Medicine, Nephrology, Neurology, Obstetrics, Orthopedic Surgery, Pediatrics, Psychiatry, and Radiology. Read More

Pharmaceutical Contract Manufacturing 2018

Pharmaceutical Contract Manufacturing 2018

Start Date : April 17, 2018
End Date :April 19, 2018
Time : 9:00 am to 5:00 am

Location :
Munich, Germany

Listed in Event Categories: Allergy and Internal Medicine. Read More

17th European Dermatology Congress 2018

17th European Dermatology Congress 2018

Start Date : March 1, 2018
End Date :March 3, 2018
Time : 8:00 am to 5:00 pm

Location :
Holiday Inn Paris – Marne La Vallée, 2 boulevard du Levant, 93160 Noisy-le-grand

Listed in Event Categories: Allergy, Dermatology, Immunology, Infectious Disease, and Plastic Surgery. Read More

Medical Device Registration and Listing | Japan, Australia

Start Date : February 7, 2018
End Date :February 8, 2018
Time : 9:00 am to 6:00 pm

Location :
Hilton Zurich Airport Hohenbuhlstrasse 10, 8152 Opfikon-Glattbrugg, Switzerland. +41 44 828 50 50

Listed in Event Categories: Allergy, Cardiology, Critical Care, Emergency Medicine, Endocrinology, General Surgery, Geriatrics, Headache / Migraine, Hematology, Hepatology, Immunology, Infectious Disease, Osteopathy, Otolaryngology, Pediatrics, Physical Medicine, Plastic Surgery, and Pulmonary Medicine. Read More